ÄR JAG NORMAL?

Vi samverkar för kvinnohälsan

 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv vill vi utveckla en ny visualiseringslösning. Genom ett proof-of-concept för en öppen webbplattform av dynamisk 3D modell(er) över kvinnans kön (inre och yttre delar) vill vi i detta inledande projekt utveckla och utvärdera en modell där de yttre delarnas variation i färg, form, storlek, etc. går att visualisera och anpassa. Vi ser att vår lösning går i linje med flera av FN:s globala mål genom områdena: hälsa & välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

 

Vill du att veta mer om projektet? Hör av dig till Louise Berg på louise@sibship.se!