SIBSHIP: FÖRETAGET

Sibship är din guide i den djungel som kommunikation, projekt och mångfald kan vara. Vi tar oss an knepiga frågor kring hållbarhet, krångligheter kring samhällsförändring och eviga diskussioner kring representation och synlighet. Målet är att snåra ut det svåra och göra kunskap, engagemang och delaktighet tillgängligt.

Företaget Sibship hjälper sina kunder att hitta lönsamma sätt att verka för hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Kommunikation, media och kommunikation är ofta verktygen, men Sibship sätter alltid kunden i fokus och arbetar fram individuella lösningar. Ofta handlar det om kreativa workshops eller stimulerande föreläsningar, i vissa fall ligger fokus på utveckling av strategier eller att hitta nya sätt att kommunicera med användare och intressenter.

Att Sibship använder en uppsjö av sätt att hjälpa kunder och driva positiv samhällsförändring är inte så konstigt. På företaget finns bred kompetens inom många olika områden: film, utbildning, research, samverkan och projektledning är bara några av Sibships pelare. Projekten som Sibship jobbat med har därför också blivit många.  Sibship driver också egna projekt; samtliga med syfte att bidra till social hållbarhet.