NÄTHAT

Sedan 2013 har Sibship arbetat aktivt med näthatshantering. Förutom att ta fram rapporten ”Att motverka näthat – konkreta tips för dig som vill göra internet till en bättre plats” har vi hållit föreläsningar om näthat, mobbing på internet och kopplingarna mellan sociala medier och demokrati.

På Sibship arbetar vi brett med näthatshantering. Vi föreläser för företag, skolpersonal, elever, tjänstemän med flera, vi tar fram strategier och metoder för organisationer, vi debatterar nätetik och yttrandefrihet – ja, vi gör det mesta som har med att motverka näthat att göra!

Behöver du hjälp, input eller samarbete kring näthatshantering? Hör av dig till oss!

TIDIGARE NÄTHATSARBETE

Nedan följer några av de projekt kring näthat vi arbetat med:

Konferens

Den 8 december 2014 anordnade Sibship i samarbete med Norrköpings kommun en konferens om näthat, riktad till lärare och vuxna som arbetar med unga. Konferensen var kostnadsfri och välkomnade alla – oavsett bakgrund eller kunskapsnivå. Inbjudan med program och föreläsare hittar du här

Utbildningar

Sibship har hållit i utbildande föreläsningar och workshops riktade till skolpersonal i Norrköping. Normkritik och skolans vardag och verklighet har varit ingångarna.

Föreläsningar & diskussioner

Sibship har vi ett flertal tillfällen föreläst och medverkat i paneldebatter kring näthat och öppenhet online. Exempelvis i samband med Förintelsens minnesdag i Linköping och under Nätvaros slutkonferens.

TILLBAKA